Bilorientering

Bilorientering

Bilorientering (Bil-O) är en motorsport som hämtat inspiration från vanlig orientering. Detta innebär i sin tur att en skicklig kartläsare är minst like viktig som en bra förare, och att det går att vinna även om man inte har något vrålåk att köra. Det är egentligen bara i de rikstäckande serierna och i SM som det är vanligt med avancerade tävlingsbilar.

Precis som i vanlig orientering gäller det att hitta alla kontrollerna, markera alla och komma i mål så snabbt som möjligt. Det finns två tävlingsformer:

 • Typ A – med numrerade kontroller
 • Typ B – med onumrerade kontroller

I Sverige har bilorienteringstävlingar huvudsakligen ägt rum efter mörkrets inbrott, men på senare år har tävlingar i dagsljus också börjat bli populära. Det är vanligt att en tävling innehåller både orienteringssträckor där intensiv kartläsning krävs och transportsträckor där det gäller att hålla hastigheten uppe (inom lagens råmärken).

Svenska tävlingar för nybörjare brukar använda sig av Gröna kartan i skala 1:50000 och vara tänkta att klaras av på en max en timme. I tävlingar som inte är avsedda för nybörjare är det vanligt att en körorder innehåller många små kartklipp med varierande kartskalor, och det kan vara ganska knepigt att räkna ut vilken väg det är man ska ta för att hitta nästa kontroll. Dessa tävlingar kan vara tänkta att pågå i allt från en timme till hela natten.

Inom Svenska Bilsportförbundet arrangeras bilorienteringstävlingar på lokalnivå, distriktsnivå (DM) och riksnivå (SM). För bilorienteringstävlingar som arrangeras inom Svenska Bilsportförbundet finns ingen åldersgräns för föraren, men giltigt B-körkort krävs vilket innebär att ingen under 18 års ålder kan köra. Kartläsare får man vara från och med det år man fyller 13 år, såvida det inte är kartläsarens målsman som kör för då är åldersgränsen bara 9 år.

När bilorienteringstävlingar började arrangeras i Sverige kallades sporten för Landsvägstävling, men bytte så småningom namn till T – Tillförlitlighet för bil och MC. SM i Tillförlitlighet för bil och MC hölls under perioden 1952 – 1973.

Internationellt

Det är framförallt i Norden som bilorientering är populärt, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att dessa länder också är epicentrum för den vanliga orienteringssporten. Den internationella liga som ligger under FIA heter North European Zone Auto Navigation (NEZ).

Den nordeuropeiska FIA-zonen består av tio länder:

 • Sverige
 • Danmark
 • Finland
 • Norge
 • Island
 • Estland
 • Lettland
 • Litauen
 • Ryssland
 • Vitryssland